Verantwoordelijkheid

Het is uw keuze om de verantwoordelijkheid
te nemen voor uw personeel en bezoekers

Naast de wettelijke kaders geeft u met een
goede vluchtroute aan hoe serieus u omgaat met mensen

Ook voorkomt u problemen mocht er zich een
calamiteit voordoen in uw bedrijf

  Veiligheid

Naast onze kennis van Wet- en Regelgeving
omtrent ontruiming 
zijn wij van origine
grafisch ontwerpers.

Daarom kijken wij serieus naar de
functionaliteit, typografie en opmaak om
zo tot een begrijpelijke ontruimingsplattegrond
te komen.

  Zorg

In de praktijk blijken veel ontruiming-
plattegronden niet conform NEN.

NEN richtlijnen zijn meer dan de juiste
pictogrammen. Ook de gebruikte kleuren,
schrijfwijze en opmaak wordt hierin beschreven.

Al onze ontruimingsplattegronden voldoen hieraan.
(ook onze Aanvals- en Veiligheidsplattegronden)

  Verantwoord

Voor een marktconforme prijs krijgt u
ontruimingsplattegonden waaruit alle
overbodige details zijn gehaald en
daardoor beter leesbaar en conform NEN.